Aktualny wykaz uczelni

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- Akademia Medyczna w Poznaniu
- Akademia Muzyczna w Gdańsku
- Akademia Muzyczna w Krakowie
- Akademia Rolnicza w Poznaniu
- Akademia Morska w Gdyni
- Akademia Muzyczna w Poznaniu
- Akademia Rolnicza w Krakowie
- Akademia Rolnicza w Szczecinie
- Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
- Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR
- Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska "Milenium"
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
- Papieska Akademia Teologiczna
- Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
- Politechnika Białostocka
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Rzeszowska
- Politechnika Szczecińska
- Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
- Politechnika Wrocławska
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Śląska Akademia Medyczna
- Uniwersytet Gdański
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Zielonogórski
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
- Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
- Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie
- Akademia Świętokrzyska w Kielcach
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
- Politechnika Warszawsk